Bosanski jezik
English language
Projekti
 • 2017 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Projekat izvedenog stanja - Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje)

  2017 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka
  Isporuka opreme VIAVI LED Source i Power Meter za ispitivanje MM optike

 • 2017 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Telekomunikacioni instrumenti za IP i prenosne mreže LOT2-Instrument za mjerenje sinhronizacije IP NGN mreža

  2016 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođača Iskratel za period 2016.-2017.godina

 • 2016 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

  2016 - BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar
  Servisiranje i kalibracije uređaja HST3000 VIAVI (JDSU)

 • 2015 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Kalibracija i servis mjernih instrumenata VIAVI (JDSU) u periodu 2015.-2017. godina

  2015 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

 • 2015 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođača Iskratel

  2015 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Kalibracija mjerne opreme za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

 • 2014 - Uprava za indirektno oporezivanje BiH
  Isporuka NTP servera, digitalnih i analognih satova - Symmetricom i Masterclock

  2014 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Isporuka mrežnog analizatora za PLC mreže

 • 2014 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme tipa MSAN SI3000 za sanaciju oštećenih telekomunikacionih kapaciteta

  2014 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - OPSA
  Isporuka SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Kalibracija i servis mjernih instrumenata

  2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka multiservisnih instrumenata za testiranje u pristupnoj mreži BH Telecom-a - HST-3000 (JDSU)

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - II Faza

  2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka optičkih reflektometara u vremenskom domenu - OTDR (JDSU)

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka uređaja za spajanje monomodnih/multimodnih optičkih vlakana (Fujikura)

  2013 - AL Jazeera Balkans
  Isporuka Remote Analyzer-a NRA-2500 - NARDA

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme za proširenje postojeće sinhronizacijske mreže

  2012 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Podrška održavanju opreme sistema SI3000 u mreži BH Telecom-a u garancijskom periodu - SC TAC2

 • 2012 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme proizvođača Iskratel u vangarantnom periodu - za period 2012. - 2014. godina

  2012 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Usluge nadogradnje mjernih instrumenata HST-3000; Obuka zaposlenika BH Telecom-a - JDSU

 • 2012 - JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - HT Eronet
  Isporuka elektroda za Fujikura splicer FSM-60S

  2012 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Popravka opreme sistema SI2000 - ISKRATEL

 • 2012 - DELING d.o.o. Tuzla
  Isporuka opreme, montaža i uključenje opreme za proširenje komutacionog sistema SI2000 u TE Tuzla

  2012 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka
  Servis test i mjerne opreme - JDSU

 • 2012 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - I Faza

  2011 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Podrška održavanju opreme sistema SI3000 u mreži BH Telecom-a u garancijskom periodu - SC TAC2

 • 2011 - Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
  Isporuka etalonske i prateće opreme za vrijeme i frekvenciju - CESIUM - Symetricom

  2011 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanju opreme sistema SI2000/SI3000 u mreži BH Telecom-a u vangarancijskom periodu - ISKRATEL

 • 2011 - BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica
  Kalibracija i servis test i mjerne opreme

  2011 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Kalibracija test i mjerne opreme

 • 2010 - Obavještajno - sigurnosna agencija BiH
  Isporuka opreme - Instrument za testiranje računarskih mreže - JDSU

  2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Multiservisni instrument za testiranje u pristupnoj mreži - JDSU

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanju opreme sistema SI2000/SI3000 u mreži BH Telecom-a u vangarancijskom periodu - ISKRATEL

  2010 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Podrška održavanju opreme sistema SI3000 u mreži BH Telecom-a u garancijskom periodu - SC2 - ISKRATEL

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme - Multiservisni instrument za testiranje ADSL i IPTV servisa - JDSU

  2010 - Energoinvest d.d. Sarajevo
  Isporuka opreme - E1/Datacam Tester Optical Attenuator - JDSU

 • 2010 - BH Telecom d.d. - Direkcija Travnik
  Isporuka splicer-a sa priborom FSM-60S-K1 - FUJIKURA

  2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka splicer-a sa priborom FSM-60S-K2 - FUJIKURA

 • 2010 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka
  Servis i kalibracija mjernih instrumenata - JDSU

  2010 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme - Pretplatnička SAC modul sistema SI2000- ISKRATEL

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Kalibracija i servis test i mjerne opreme

  2010 - Energoinvest d.d. Sarajevo
  Isporuka opreme Ethernet analizator - JDSU
  Isporuka splicer-a sa priborom FSM-60S-K2 - FUJIKURA

 • 2010 - Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla
  Isporuka noža za optička vlakna - FUJIKURA

  2010 - BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica
  SW nadogradnja - Multiservisni instrument za testiranje ADSL servisa - JDSU

 • 2010 - BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar
  SW nadogradnja - Multiservisni instrument za testiranje ADSL servisa - JDSU

  2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Ručni optički reflektometar u vremenskom domenu (mini ) OTDR - JDSU

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Network Time Protocol (NTP) serveri - Symetricom

  2010 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Servis i kalibracija mjernih instrumenata - JDSU

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  SW nadogradnja - Multiservisni instrument za testiranje ADSL servisa - JDSU

  2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanju opreme sistema SI2000/SI3000 u mreži BH Telecom-a u vangarancijskom periodu 2010/2011- ISKRATEL

 • 2010 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme - Ethernet analizator - JDSU

  2009 - Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla
  Isporuka splicer-a sa priborom - FUJIKURA

 • 2009 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme - Long Range OTDR modul (MTS-8000) - JDSU

  2009 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanju opreme sistema SI2000/SI3000 u mreži BH Telecom-a u vangarancijskom periodu

 • 2009 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Podrška održavanju opreme sistema SI3000 u mreži BH Telecom-a u garancijskom periodu - SC2

  2009 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka i obuka za prenosivi optički spektralni analizator za DWDM - JDSU
  Isporuka i obuka za ADSL tester - JDSU

 • 2009 - Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet
  Isporuka opreme - Instrument za mjerenje elektromgnetnog zračenja - NARDA

  2009 - Energoinvest d.d. Sarajevo
  Isporuka opreme - SDH and Ethernet Special Bundle STM-1/-4/-16 &GigE - JDSU

 • 2009 - Silnica d.o.o. Sarajevo
  Isporuka instrumenta za LAV/VAN - JDSU

  2009 - Bel Systems Beograd
  Isporuka instrumenta - Agilent Technologies

 • 2009 - JP Aerodrom Sarajevo
  SW za sinhronizaciju - Symetricom

  2009 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka ADSL splitter-a

 • 2009 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme - Ethernet analizator - JDSU

  2009 - Energoinvest d.d. Sarajevo
  Isporuka splicer-a sa priborom - FUJIKURA

 • 2008 - BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar
  Nadogradnja HST3000 - JDSU

  2008 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka mjernih instrumenata - Agilent Technologies

 • 2008 - BH Telecom d.d. - Direkcija Bihać
  Isporuka splicer-a sa priborom - FUJIKURA

  2008 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanja opreme u sistemima komutacija u mreži BH Telecom-a

 • 2008 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka CWDM mjerne opreme - JDSU

  2008 - BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica
  Isporuka opreme - sistem SI2000

 • 2008 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka
  Isporuka opreme - sistem SI2000

  2008 - MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo
  Isporuka instrimenta za LAN/VAN - Agilent Technologies

 • 2008 - BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar
  Isporuka test i mjernih instrumenata - JDSU, MEGGER

  2008 - Vlada Brcko Distrikt BiH
  Isporuka test i mjernih instrumenata i splicer-a -JDSU, FUJIKURA

 • 2008 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka mjernih instrumenata - JDSU

  2008 - Univerzitet u Tuzli - Elektrotehnički fakultet
  Isporuka laboratorijskih instrumenata - Agilent Technologies

 • 2008 - JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - HT Eronet
  Kalibracija mjernih instrumenata - Agilent Technologies

  2008 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Montaža opreme sistema SI2000 V5-Babunovici i Kiseljak

 • 2008 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Montaža opreme sistema SI3000

  2008 - Energoinvest d.d. Sarajevo
  Isporuka splicer-a sa priborom - FUJIKURA

 • 2007 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Nabavka - proširenje kapaciteta interaktivnog govornog automata (IVR - Interactiv Voice Response) - ISKRATEL

  2007 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanja opreme u sistemima komutacija u mreži BH Telecom-a - ISKRATEL

 • 2006 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Podrška održavanja opreme u sistemima komutacija u mreži BH Telecom-a - ISKRATEL

  2006 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Upgrade sistema SI2000 na objektima Maglaj, Živinice i Srebrenik i omogućavanje usluga CSC i CPSC - ISKRATEL

 • 2005 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Projektovanje, isporuka, montaža i puštanje u rad IVR (Interactive Voice Response) mašine

  2005 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka, instalacija MDF-ova te opreme i SW sistema SI2000 na području Direkcija Tuzla i Zenica

 • 2005 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Redovno i investiciono održavanje fiksne mreže - Izvođenje tehničkih usluga servisne podrške

  2005 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka ispitnih ormarića za telekomunikacije